Stokke není jen kočárek!

Slibovala jsem, že vám napíšu jaký je náš nový kočárek, jak se nám s ním jezdí a to nejdůležitější, jak je pohodlný pro dítě!

To že je naprosto nádhernej je bez debat – Stokke Trailz je prostě i modním doplňkem!

Skládání, polohování a celková manipulace s kočárkem je opravdu perfektní! Obzvlášť jsme uvítala polohování dítěte a Elliot taky, protože co 10 minut si vzpomene, že chce sedět nebo naopak ležet atd., takže je super, že se s tím nemusím mordovat nebo vyndávat Elliota ven… stačí stlačit jeden “čudlík” a zvolíte si polohu. Síťka zabudovaná ve stříšce je prostě pecka! V momentě, kdy se z mimina stává batole, tak ho extrémně baví jezdit na bříšku a koukat skrz síťku ven a vy oceníte každou chvíli, kdy se dítě zabaví a je spokojený.

Spokojenost našich ratolestí je asi to nejdůležitější, a to “sporťáci” Stokke splňují. Všechny kočárky Stokke (kromě Scoot) mají totiž stejnou sportovní korbičku na všech kočárcích, která je doslova vytvarovyným hnízdem. Elliot si v ní chrochtá. 😀 To že je v ní spokojený je vidět, ale taky slyšet, protože mi po 20 minutách neskáče po hlavě, že chce nosit v ruce.

Není s ním jediný problém někde něco zdolat, 🙂 ať v přírodě tak ve městě. Obrovské plus je jeho výška… Stokke a jeho výška je stále omýlaná dokola – ano, ano, ano opravdu těch pár cm jde znát…

Nejen že je nejvyšší, ale je celkově mohutnej a to může být trochu problém při skládání do auta. My máme velké SUV a přesto nám kočárek zabere víc jak polovinu kufru, ale to je kompenzace za jeho stabilitu. Sám má “kufr” pod korbou prostorný a člověk tam narve celý nákup a ještě může přihodit psa, kočku nebo sourozence. 😉

Pro mě je velkou výhodou, že se dá celý vysvléknout a vyprat. Elliot stále zůstává zvracejícím dítětem, takže pro někoho naprosto zbytečné – pro mě nezbytné.

Přebalovací tašku můžete zavěsit pod korbu, takže vám nelítá, je zachycená na madle kočárku a tím pádem ani při rychlejší chůzi nazavazí. Mimochodem přebalovací taška je vychytaná do posledního detailu – X přihrádek, odepínací vnitřní taštička, přebalovací podložka, termo kapsička na pití na udržení teploty, poutko přes rameno nebo poutka, která tašku přemění na praktičtější batoh… atd!

Trailz je mezi kočárky bezkonkurenčním SUV!

 

X

Stokke is not just a stroller!

I promised that I’m gonna write about our new stroller how we go with it and most importantly, how it is comfortable for the baby!
It is absolutely wonderful and awesome pram NO doubt – but Stokke Trailz is for sure also a fashion accessory!

Composing, positioning and overall handling of the pram is really perfect! We particularly welcome the positioning of the child and Elliot too, because what 10 minutes remembers that he wants to sit or lie on the contrary, etc., so it’s great that with it need not murdering or putting out Elliot out … simply press a “button will” and choose a position. Mesh embedded in the roof is simply a wallop! The moment of babies becomes a toddler, so it extremely fun to ride and belly peep out through the mesh and you appreciate every moment when the child is happy and entertained.

Satisfaction of our kids is probably the most important, and thats stroller seat by Stokke. Stokke strollers have the same stroller seat on strollers (except Scoot), which is literally perfect shaped nest. Elliot is grunting in it at the best way. 😀 That’s it is happy to see but also you can hear it (even he is not talking yet) because he is not jumping on your head after 20 minutes he is in it. He loves his stroller!

Not a single problem somewhere to climb with a stroller 🙂 let in nature and also in the city. The big plus is height … Stokke is the heighest stroller – yes, those few cm makes a big difference.

Not only is the highest, but it is generally a robust and it can be a bit of a problem when folding the car. We have a large SUV and yet we stroller takes up more than half of the trunk, but this is compensated for its stability. Stroller has a “trunk” under the bucket roomy for the whole purchase and may yet carrier dog, cat or sibling. 😉 😀

For me it is a great advantage that we can complete undress the stroller and wash it. Elliot has trouble with reflux a lot sooo…. for someone totally unnecessary – to me necessary.

Diaper bag can be hung beneath the hull, so it doesn’t have to be caught on the stroller handle. Changing bag is being fished to the last detail – many-many bins, removable inner bag, changing mat, thermo-pocket for drinking temperature maintenance, strap over the shoulder or wrist strap that converts the bag on practical backpack … etc!

Trailz is SUV among the strollers!